Author: Lê Thị Bích PhượngLê Thị Bích Phượng (sinh năm 1998) là một nữ doanh nhân Việt Nam. Lê Thị Bích Phượng hiện đang là giám đốc điều hành Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Xe Sài Gòn.